سازمان الكترونيكي يكي از جديدترين و كليدي‌ترين دستاوردهاي عصر ديجيتال محسوب مي­شود. اين دستاورد پايه‌اي­ ترين فعاليت‌هاي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي را هدف قرار داده است و مي‌كوشد با بهينه‌سازي ساز و كارها و فعاليت‌هاي موجود، سازمان را به بالاترين سطح كارائي ممكن برساند. اين كار به سازمان اين امكان را مي ‏دهد تا بدون توجه به گستردگي و توزيع مكاني، تعداد نيروي انساني، و حجم تراكنش ‏هاي آن سازمان به برنامه‏ ريزي و طراحي و پياده ‏سازي محيط‏ هاي عملياتي در سازمان بپردازد. به اين ترتيب، اين سيستم سازمان‏ها را به صورت يك نهاد فعال‏تر در عرصه تغيير در ساختار سازمان و بهينه ‏سازي روش ‏هاي سازماني هدايت خواهد كرد. اين شرکت ها براي گسترش دامنه فعاليت هاي خود که منطبق با برنامه‌هاي کلان جمهوري اسلامي است، بايستي بتوانند بستر خود را براي چنين توسعه­ اي آماده كنند.
طبق تعريف سازمان ملل از دولت الکترونيکي (E-Government)، که در آن الکترونيکي در پنج مرحله تعريف شده است که مرحله اول شامل ساخت وبگاه و مرحله دوم ساخت e-form هاي سازماني است. بنابراين يک پورتال تا فاز دوم از تحقق دولت الکترونيکي را در بردارد.
پورتال ها در حقيقت رابط هاي مبتنی بر وب هستند که با اتصال به منابع اطلاعاتي مختلف و دريافت اطلاعات، آنها را در يک چهارچوب منسجم و ساخت يافته در اختيار کاربران قرار مي دهند. در سطح سازماني، يك سيستم پورتال، اطلاعات مختلف اعم از مستندات و برنامه هاي كاربردي سازمان را به يك واسط مبتني بر وب مناسب تحت پوشش قرار مي‌دهد به گونه اي كه از طريق اين واسط تحت وب دستيابي توزيع شده به اطلاعات براي كاربراني كه خواهان اين اطلاعات هستند به سادگي و سرعت كافي امكان پذير باشد. در واقع سيستم پورتال ابزاری برای اطلاع رسانی مناسب در قالب و طبقه بندی مناسب نيز هست.
JoomShaper