در شركت جوان پرداز انواع خدمات پشتيباني، بر اساس استاندارد جهاني ITIL Version 3 و با استفاده از سامانه‌هاي هوشمند و يكپارچه مديريت خدمات پشتيباني به مشتريان محترم ارائه مي‌گردد.
الف) ارائه خدمات پشتيباني راه‌دور و تلفني از طریق نرم افزار تیکت دهی جوان پرداز، به منظور راهنمايي جهت استفاده از پورتال

ب) ارائه خدمات جانبي مربوط به نرم افزار پورتال شامل ساخت صفحات، ساخت فرم ها، اصلاحات و تغييرات گرافيكي، ايجاد گزارشها، تبديل اطلاعات از ساير بانك هاي (اطلاعاتي) پورتال و آموزش هاي موردنياز در قالب نفر ساعت درخواستي كارفرما
ج) ارائه خدمات پشتيباني رفع عيب (bug و exception) نرم افزار پورتال، سرعت نرم افزار پورتال و امنيت نرم افزار پورتال
د) ارائه خدمات درخواستي كارفرما بصورت حضوري يا راه‌دور در قالب‌هاي اختصاصي (شروع فوري) و اشتراكي (شروع عادي) با اخذ هزينه‌هاي مرتبط
ه) ارائه نسخه‌هاي جديد نرم‌افزار پورتال كه شامل رفع باگ‌ها و رفع مشكلات احتمالي سرعت و امنيت باشند طي مدت قرارداد
و) ارائه نسخه‌هاي جديد نرم‌افزار پورتال كه شامل قابليت‌هاي جديد باشند با اخذ هزينه‌هاي مرتبط
ز) ارائه خدمات پشتيباني و نگهداري سيستم‌عامل و سرويس‌هاي سرور در صورت درخواست كارفرما با اخذ هزينه‌هاي مرتبط
ح) ارائه نسخه‌هاي كاغذي و الكترونيكي نرم‌افزار پورتال
JoomShaper